• Usilujeme o co nejdelší životnost našich výrobků, čímž snižujeme uhlíkovou stopu.
    Výrobky preventivně servisujeme, opravujeme, dle možností repasujeme.
    Nabízíme bezplatný odvoz k recyklaci námi prodaných výrobků.
    Podle společensky odpovědného přístupu si vybíráme spolupracující firmy, jako např.:
    https://www.wipotec.com/en/responsibility
  • Usilujeme o větší povědomí a správném výběru a používání vah, viz článek z odborného časopisu Perspektivy kvality, vydávaným Českou společností pro jakost.

Celý náš NETTO tým rozdpovědně třídí odpad

Účastníme se systémů

Třídíme a znovu používáme obalový a další materiál kdy a kde to je možné

V roce 2020 jsme vysadili více než 500 stromků namísto zasažených stromů kůrovcem

V roce 2021 jsme zasadili dalších 500 stromků a bojovali s místní zvěří – již zasazené stromky vyryté a otlučené