Konkurenční výhodu vašich výrobků, jejich úspěch na trhu a u zákazníků podpoří mimo jiné zavedení kontroly hotově baleného zboží (HBZ) s možností označení výrobku symbolem „e“ na jeho obalu. S tím je spojená nutnost průběžné kontroly správného naplnění obalu. V současné době  stále mnoho výrobců  svoje hotově balené výrobky přeplňuje, ve snaze  předejít případným reklamacím od zákazníků z důvodu rozdílného naplnění a informace o množství uvedeném na obalu.

Toto přeplňování je však v konečném důsledku velmi nákladné. Mnohem efektivnější cestou je průběžné sledování naplnění. Toto lze provádět pomocí odběru a následné kontroly vybraného počtu vzorků v daném časovém intervalu na statické váze s vyhodnocením a tvorbou protokolů o zkouškách, nebo zvolit 100% kontrolu naplnění obalu na průběžných vahách, s automatickým vyřazením mimotolerantních výrobků. Špatně naplněné výrobky jsou vyřazeny a neměly by se tak dostat k zákazníkovi. Průběžné váhy mohou být navíc doplněny o modul pro zpětnou vazbu na plnící linky, SW (Comscale) pro uchování a zpracování dat, což dále zefektivní produkci, kontrolu a ve výsledku ušetří náklady.

Statická kontrola

NETTOControl e-STAT.NC

NETTOControl e-STAT.NC

je určeno pro statickou statistickou kontrolu hmotnosti nebo objemu hotově baleného zboží označovaného symbolem „℮“

 • Určeno přímo do výrobních provozů
 • Časové intervaly dávek a měření
 • Kompletní statistické vyhodnocení včetně výstupních protokolů
 • Nedestruktivní i destruktivní zkoušky a průběžná kontrola

Kontrolní průběžné váhy WIPOTEC

Spolehlivá vážicí zařízení pro 100% dynamickou i statickou kontrolu hmotnosti vhodná pro  kontrolu hotově baleného zboží se symbolem „e“.

 • Začlenění vah do dopravníkových tratí
 • Vyřazení mimotolerantních výrobků
 • Možnost zpětné vazby na plnící linky
 • Evidence všech kontrolovaných výrobků
 • Programové vybavení Comscale4, pro centrální správu zaznamenaných dat

Dynamická 100% kontrola

Kontrolní průběžné váhy WIPOTEC

Využití našich systémů a řešení pro sledování a kontrolu kvality hotově baleného zboží (HBZ) přináší tyto výhody:

 • snižuje časové nároky na pracovníky kvality
 • snižuje chybovost obsluhy
 • umožní uchování a zpracování zaznamenaných dat jak pro interní účely vaší společnosti, tak i pro potřeby auditů ze strany zákazníků a kontrolních orgánů
 • průběžné váhy zajistí vyřazení mimotolerantních výrobků, případně zpětnou vazbu na plnící linku

Potřebujete odbornou pomoc s výběrem vhodného vážicího zařízení?

Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 271 001 877 nebo nám zaslat Vaše požadavky na e-mail sales@vahynetto.cz.
Dáváte-li přednost osobnímu výběru, rádi Vás uvítáme v showroomu našeho areálu v Praze 3 na adrese Malešická 45a/2777.