• Digitalizace skladových a výrobních procesů

Vše je řízeno digitálně a v reálném čase, tedy bezpapírově a s minimální možnosti vzniku chyby. Každý řízený proces zanechává digitální stopu, takže vše je snadno dohledatelné a využitelné pro nejrůznější statistické výstupy.

  • Vše je online

Stavy skladových zásob, průběh výrobních procesů a využití zdrojů, to vše je k dispozici online pro všechny uživatele systému. Na základě přesných dat je pak možné průběžně optimalizovat uložení zboží ve skladu, řídit zásobování výroby materiálem a optimálně řídit skladové manipulanty při pickingu (vychystání) zboží.

  • Přesná evidence výkonu pracovníků

Ať už jde o skladového manipulanta či operátora výroby, NETTOControl dokáže přesně kvantifikovat jeho činnost v čase a poskytnout tak potřebné reporty ve formě tabulek a grafů pro management. V neposlední řadě mohou být tyto statistiky využity pro odměňování pracovníků.

  • Snížení chybovosti

Každá chyba manipulanta či operátora má ve výsledku záporný finanční efekt. Proto je NETTOControl koncipován tak, aby chybovost způsobenou lidským faktorem maximálně eliminoval. K tomu přispívá i plošné využití automatické  identifikace a přesných vážních technologií. Na minimum lze tak snížit hlavně záměny zboží při expedici a z toho plynoucí reklamace, pozdní dodání zboží zákazníkům, či chybovost a zpoždění při zásobování výroby materiálem.

  • Snadná integrace s ostatním informačními systémy

Pouze výjimečně je systém NETTOControl provozován zcela autonomně. V naprosté většině implementací je využito datové propojení s jiným informačním systémem (případně více systémy) zákazníka. NETTOControl je proto vybaven nastavitelným datovým rozhraním, které poskytuje snadnou datovou vazbu na jiné informační systémy. Velmi běžné je propojení s podnikovým ERP systémem, ale často i se systémy pro plánování dopravy a e-shopy.

  • Široká škálovatelnost

Systém je koncipován tak, aby bylo možné jeho přizpůsobení jak podle velikosti zákazníka, tak podle požadavku na řešené procesy. Aktuálně je používán jak v malých společnostech s jednotkami uživatelů, tak ve velkých podnicích s několika sty uživateli distribuovaných v různých lokalitách. Koncovými zákazníky jsou jak čistě obchodní firmy provozující vlastní sklad, e-shop či distribuční centrum, tak velké výrobní podniky. Tyto možnosti přizpůsobení mají v neposlední řadě i pozitivní finanční přínos pro zákazníka, protože ten investuje pouze do toho, co opravdu využije.

Potřebujete odbornou pomoc s výběrem vhodného vážicího zařízení?

Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 271 001 877 nebo nám zaslat Vaše požadavky na e-mail sales@vahynetto.cz.
Dáváte-li přednost osobnímu výběru, rádi Vás uvítáme v showroomu našeho areálu v Praze 3 na adrese Malešická 45a/2777.