NETTO Electronics s.r.o. má zájem a aktivně spolupracuje se školami v oborech, které se mohou uplatnit jak přímo v oboru vah a vážení, tak oborech příbuzných nebo navazujících.

Spolupráce probíhá jak formou praxí, exkurzí či odborných přednášek, tak jako místo pro zpracování projektů, maturitních či diplomových prací. Úspěšní absolventi mohou najít uplatnění i jako zaměstnanci NETTO.

Příklady realizovaných akcí v letech 2018 – 2022:

  • Praxe studentů – SPŠE V Úžlabině, Praha 10; studentů bakalářského studia MUVS ČVUT
    Praha 6; SPŠS a Lycea Na Třebešíně Praha 10
  • Maturitní práce – SPŠE V Úžlabině Praha 10
  • Exkurze studentů – SPŠE V Úžlabině Praha 10; ČVUT fakulty elektrotechnické
  • Účast na Dni zaměstnavatelů – SPŠE V Úžlabině Praha 10
  • Účast na Dni otevřených dveří – SPŠE V Úžlabině Praha 10
  • Přednáška pro studenty na téma IS – ČVUT fakulty elektrotechnické
  • Exkurze studentů – ČVUT fakulty elektrotechnické

Pokud máte zájem o spolupráci, prosím kontaktujte nás.

Kontakt: Ing. Jitka Jakubcová: +420 602 628 485, email: jitka.jakubcova@vahynetto.cz