Comscale4

Systém Comscale4 společnosti Wipotec slouží pro centrální správu dat shromažďovaných ze všech kontrolních systémů bez ohledu na to, kde se nacházejí, na všech pracovištích a v reálném čase. Monitorování výroby vyžaduje přístup k datům, aby bylo možné vyhodnocovat efektivitu výrobních linek v reálném čase. Za tímto účelem Comscale4 propojuje zařízení pro in-line kontrolu produktů, jako jsou průběžné váhy a rentgenové systémy , detektory kovů a optické kontrolní systémy.

bez DPH
Pop-up

Popis

Systém Comscale4 společnosti Wipotec zajišťuje, že tato data jsou zaznamenávána v místě vzniku a v reálném čase na všech pracovištích a centrálně ukládána. Výsledkem je snazší vyhodnocování efektivity a kvality výrobních procesů.

Použití kontrolních systémů, mezi něž patří například průběžné váhy a rentgenové kontrolní systémy, znamená, že 100 % všech výrobků je zkontrolováno během výroby nebo nejpozději na jejím konci. To, co se dříve při zajišťování kvality provádělo ručně formou namátkových kontrol, se nyní provádí pomocí kontrolních systémů.

Příslušenství

Modul MD-M – pro připojení metal detektoru k softwaru Comscale4

Modul X-ray – pro připojení rentgenu k softwaru Comscale4

Modul Report Designer  – rozšíření základního programu o další funkce jako např. možnost konfigurace výkazů podle konkrétního zařízení, nastavení různých možností sestav, jako je automatické ukládání do PDF archivu nebo odeslání e-mailem atd.

Modul Kontrola kvality – rozšíření základního programu o další funkce jako např. Volná definice atributů pro získání dalších kvalitativních charakteristik, jako je  obsah oxidu uhličitého, uzavřenost, datum minimální trvanlivosti, kvalita těsnícího švu, kontrola jednotlivých atributů je nastavitelná na základě množství nebo času, provádění kontrol na základě nabídky apod.

Modul Alarm Management – rozšíření základního programu o další funkce pro definování, správu a protokolování/dokumentování provádění a dokumentaci  alarmů pomocí systému Comscale4

Rozhraní OData – rozhraní s externí aplikací pomocí standardizovaného protokolu OData.

Rozhraní Ethernet

SQL Live Data

Ke stažení

Comscale4