Skupina produktů

Řízení výroby a skladů - WMS + MES

Odvětví

Potravinářství

Obor

Centrum logistiky a zpracování čerstvých ryb