Skupina produktů

Řízení výroby a skladů - WMS + MES

Odvětví

Masný průmysl

Obor

Výroba masných a uzenářských výrobků