Skupina produktů

Řízení výroby a skladů - WMS + MES

Odvětví

Potravinářství

Obor

Výroba extrudovaných snacků, cereálních výrobků, balení suchých plodů a dražování