V časopise Perspektivy kvality vyšel zajímavý článek zaměřený na využití průmyslových rentgenů.

Díky průmyslovým rentgenům mohou výrobci zaručit, že jejich produkty budou nejen splňovat normy, sníží se ztrátovost pro nutnost likvidace kontaminovaných výrobků, ale pro spotřebitele budou i co nejvíce bezpečné a kvalitní. Výrobce tak ochrání svou image a značku. Více již ve zmiňovaném článku.

Perspektivy kvality 3.2023